Sessie kosten

Bedrijven en organisaties.

Wil jij meer beweging binnen je bedrijf? Laten we samen om tafel gaan en bespreken wat er nodig is binnen jouw bedrijf of afdeling. En zorg voor beweging op verschillende niveau's binnen jouw bedrijf en/of teams. Ik maak een offerte op-maat.

Particulieren:

1 op 1 sessies coaching en/of acces bars: €90 Pakket van 3 sessies: €222

 


loodz-handstand

Zijn er mogelijkheden om de kosten voor coaching (deels) vergoed te krijgen?

Overweeg je privé om een coachingstraject in te gaan? Dan hoeft dat nog niet te betekenen dat je ook alles zelf hoeft te betalen. Naast het mogelijke voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij uw belastingaangifte, kan je ook via diverse instanties voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, kan je jouw verzoek bijvoorbeeld voorleggen bij de volgende instanties:

  1. Werkgever — Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende of werkgever in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De coaching en training van LoodZ Rijk Leven kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counselling. De kans is groot dat jouw werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.
  2. Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er  —  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kan je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je hierover informeren door jouw accountant of belastingconsulent.
  3. Via PGB of het UWV — Leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kan je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.
  4. Jouw zorgverzekering  — De coaching van LoodZ Rijk Leven behoort niet tot het basispakket en wordt doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars.